Allt om försäkringar

Försäkringar

Här hittar du information om olika typer av försäkringar, exempelvis bilförsäkring, hemförsäkring, livförsäkring, mc-försäkring etc. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en försäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Försäkringsbolag

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs sedan 2 april 2009 av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

    Försäkringar som erbjuds:
  • Bilförsäkring
  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet erbjuder kostnadsfri rådgivning inom både sak- och personförsäkring.

Mer om försäkringar


I vårt land är det oundvikligt att leva utan försäkringar. Vi har försäkringar på hemmet, på bilen, på våra husdjur och på oss själva. Utan försäkringar skulle tillvaron utan tvekan bli mycket kostsam och otrevlig. Vissa försäkringar är valbara och andra är obligatoriska. Till exempel måste bilen vara försäkrad för att få transporteras på allmänna vägar. Däremot är det inte ett krav att vi försäkrar oss själva för att få gå runt på allmänna platser, även fast det underlättar mycket om något skulle inträffa.

Vad är en försäkring?

En försäkring innebär en ömsesidig finansiell riskspridning mellan ett större antal enheter, eller också det affärsmässiga erbjudandet av skydd mot de finansiella aspekterna av risk, i fråga om egendom, liv och hälsa med mera. Den tidigaste formen av försäkring i Sverige var de kooperativa brandstoderna under medeltiden.

Parter inom försäkringar

Som i alla fall finns det olika parter att hålla reda på och försäkringar är inget undantag. De olika parterna i det här fallet är försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) och försäkringstagaren (den försäkrade). Försäkringsgivaren gör en riskbedömning och sätter utifrån den en så kallad premie, det vill säga den kostnad som försäkringstagaren måste betala för att försäkringen ska gälla. Om försäkringstagaren är villig att betala en så kallad självrisk kan premien i de flesta fal minska radikalt. (Försäkringsgivaren slipper kostnaden för skadeersättning och administration vid mindre skador). Vid stora försäkringsobjekt (till exempel fartyg, flygplan och fastigheter) tecknar försäkringsgivaren i sin tur en återförsäkring hos andra försäkringsbolag.

Bilförsäkring

Olika typer av försäkringar

Försäkringar delas in i två huvudgrupper. Den ena är livförsäkringar och den andra är sakförsäkringar. I begreppet livförsäkringar innefattar det bland annat diverse former av pensionsförsäkringar, efterlevnadsskydd och sjukförsäkringar. I begreppet sakförsäkringar innefattar det en försäkring som skyddar försäkringstagarens egendom. Till exempel skyddar en hemförsäkring fastigheten vid brand, stöld eller skada. Andra exempel på sakförsäkringar kan vara fordonsförsäkringar, försäkringar på hemelektronik och så vidare. En bil som transporteras på allmänna vägar måste enligt lag ha en så kallad trafikförsäkring. Detta är något du kan läsa mer om hos www.tecknabilförsäkring.com. Något som kanske är ganska otippat är att en olycksfallsförsäkring räknas som en sakförsäkring i det svenska försäkringssystemet.

Att bo i Sverige innebär väldigt mycket trygghet. Vi är skyddade av diverse försäkringar som kan gå in och rädda oss från oväntade situationer som i vanliga fall skulle innebära en ekonomisk katastrof. Varje medborgare i Sverige har ett visst grundskydd ifrån staten som finansieras via den skatt vi betalar. Som ett exempel på detta har en svensk medborgare rätt till subventionerad sjukvård vid skada, ett annat exempel är den ålderspension alla får. Utöver detta så tecknar varje enskild arbetsgivare en speciell sjukförsäkring som ska ge finansiellt stöd för den anställda om denne är sjuk och därmed borta från jobbet en längre tid, samt en avtalspension. Sedan kan man som individ även teckna både privat sjukförsäkring och teckna ett privat pensionssparande för att dryga ut kassan lite på ålderns höst. När man når åldern för pension beräknas pensionsbeloppet utifrån en kombination av de tre olika pensionsformerna. Därmed kan det vara mycket bra att ägna sig åt privat pensionssparande.